حکمت تکرار آیات در قرآن مجید

پدیدآورعلی مشتاق مهرسیدعبدالمجید حسینی زاده

نشریهتفسیر پژوهی

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات32

منبع مقاله

share 621 بازدید

مقالات مشابه

بررسی تکرار معنوی آیات از دیدگاه مفسران

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, هادی سلیمی

عيارهاي نقد علامه طباطبايي بر آراي ديگر مفسران در ايجاز حذف

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهقاسم فائز, طاهره چيني‌فروشان

تضمين نحوی و اقسام آن در قرآن کريم

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهسيدمحمدهادی زبرجد, بتول علوی

اسلوب احتباک در قرآن کریم

نام نشریهلسان مبین

نام نویسنده بتول علوی - سید محمد هادی زبرجد

اعجاز در هیأت ایجاز در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی(فدک سابق)

نام نویسنده علی اوسط خان جانی - محمدرضا شعبانی ورکی

اسرار بلاغي حذف فعل در قرآن كريم و نقد ترجمه هاي فارسي آن

نام نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

نام نویسنده مجيد معارف - حسن رضايي هفتادر - سميه برزين