اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف(ع)

پدیدآورمهدی اکبرنژادامین ذوالفقاری فر

نشریهتحقبقات علوم قرآن و حدیث

شماره نشریه34

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات29

منبع مقاله

share 802 بازدید

مقالات مشابه

بررسي عصمت حضرت نوح(ع) در دايرة المعارف قرآن ليدن

نام نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان

نام نویسندهمحمد حسن زماني, مهدي سازندگي

نقد و بررسي مقاله عصمت از دايره المعارف قرآن لايدن بر اساس آراء و مباني شيعه

نام نشریهشيعه شناسي

نام نویسندهبی بی سادات رضی بهابادی, نرجس جواندل

قبض و بسط عصمت انبیاء

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهعباس همامی, سعید فقیه ایمانی

«همّ» یوسف در پرتو روایات اهل بیت علیهم السلام

نام نشریهتفسیر اهل بیت (ع)

نام نویسندهشادی نفیسی, فاطمه سادات میرهاشمی

نگاهی نو به عصمت حضرت آدم(ع) از منظر فریقین با رویکردی به آیه 121 سوره طه

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندههاشم اندیشه, صفی الله کرد, ولی الله نقی‌پورفر