نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایۀ نظریۀ انسجام

پدیدآورکبری راستگومریم نخعی

نشریهپژوهش های زبانشناختی قرآن

شماره نشریه11

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات21

منبع مقاله

share 673 بازدید

مقالات مشابه

مبالغه در قرآن( بررسی بلاغی مبالغه در آیات قران کریم)

نام نشریهپژوهش­های ادبی– قرآنی

نام نویسندهعبدالله رادمرد, صالحه غضنفری مقدم

الاعجاز البلاغی فی القرآن الکریم

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهحسن أبوعلیوی

نوآوری قرآن در تبلیغ

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسندهمحمد جواد سعدی

اعجاز قرآن (بخش اول)

نام نشریهپیام قرآن

نام نویسندهعلوی مقدم

اعجاز قرآن (بخش دوم)

نام نشریهپیام قرآن

نام نویسندهعلوی مقدم

اعجاز و بلاغت در قرآن

نام نشریهکیهان فرهنگی

نام نویسندهمجید معارف