انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی

پدیدآورابراهیم شیرین پور

نشریهپژوهش های زبانشناختی قرآن

شماره نشریه11

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات12

منبع مقاله

share 670 بازدید

مقالات مشابه

تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی

نام نشریهاسلام و مدیریت

نام نویسندهمحمد سعید تسلیمی, محمد علی شاه حسینی, محمد حسین نقوی

مفهوم‌‌سازی زندگی در زبان قرآن

نام نشریهزبان پژوهی

نام نویسندهابراهیم شیرین پور‏