بررسي تطبيقي عوامل و عناصر تشكيل دهندة برنامة درسي با قرآن كريم

پدیدآورمهدي اميرياکبر پرتابيانزهره اميري

نشریهاسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

شماره نشریه12

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 653 بازدید

مقالات مشابه

اصول تربیت توحیدی براساس آموزه‌های قرآن و ائمه اطهار

نام نشریهتربیت اسلامی

نام نویسندهکیومرث قیصری گودرزی, منصور خوشخویی, احمد سلحشوری

چیستی و اهداف تربیت

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید حسین هاشمی

تأملی در هدف تربیت اعتقادی

نام نشریهتربیت اسلامی

نام نویسندهمحمد داودی