رويكردهاي قرآن در تعليم و تربيت ارزش ها از منظر تفسير الميزان

پدیدآورسيداحمد رهنمايي

نشریهاسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

شماره نشریه12

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 616 بازدید

مقالات مشابه

اصول تربیت توحیدی براساس آموزه‌های قرآن و ائمه اطهار

نام نشریهتربیت اسلامی

نام نویسندهکیومرث قیصری گودرزی, منصور خوشخویی, احمد سلحشوری

چیستی و اهداف تربیت

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید حسین هاشمی

تأملی در هدف تربیت اعتقادی

نام نشریهتربیت اسلامی

نام نویسندهمحمد داودی