ينامتنيت قرآنی در شعر ايليا ابوماضی

پدیدآورقاسم مختاریسميه ماستری فراهانی

نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

شماره نشریهسال 1، شماره 1

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 689 بازدید

مقالات مشابه

تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعۀ موردی داستان های سورۀ کهف)

نام نشریهتحقيقات علوم قرآن و حديث

نام نویسندهسیدمهدی مسبوق, رسول فتحی مظفری, گلاویژ علیزاده

تحلیل ساختار روایت اصحاب کهف در قرآن کریم

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهمحمّدرضا حاج‌بابایی, محمّد نیکخواه منفرد

واکاوی فنون نوین داستان‌نویسی در قصص قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی ، شماره

نام نویسندهمحمدرضا فریدونی, سید مهرداد موسویان

بررسی شواهد قرآنی در زمان «وا إسلاماه» اثر علی احمد باکثیر

نام نشریهنقد ادب معاصر عربی

نام نویسنده سیداسماعیل حسینی اجداد – سیده اکرم رخشنده نیا – سهیلا گیاهبان

هنر و تربیت در شخصیت پردازی قصص سوره کهف

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده صدیقه مهدوی کنی – فهمیه میری

بازتاب موضوعی قرآن کریم در آثار مصطفی لطفی منفلوطی

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسنده مهین حاجی زاده – علی خالقی

رابطة عناصر داستاني در داستان‌هاي كوتاه قرآني

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسنده سيدسلمان موسوي تلوکلايي - عباس اشرفي

علل گرایش قرآن به قصه

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسنده نسرین سجادپور- بازنویسی: مهدی مروجی

شخصیت پردازی زن در قرآن

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسندهعلی نبی اللهی