تحلیل ساختار روایت اصحاب کهف در قرآن کریم

پدیدآورمحمّدرضا حاج‌باباییمحمّد نیکخواه منفرد

نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

شماره نشریه19

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 682 بازدید

مقالات مشابه

تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعۀ موردی داستان های سورۀ کهف)

نام نشریهتحقيقات علوم قرآن و حديث

نام نویسندهسیدمهدی مسبوق, رسول فتحی مظفری, گلاویژ علیزاده

ينامتنيت قرآنی در شعر ايليا ابوماضی

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهقاسم مختاری, سميه ماستری فراهانی

هنر و تربیت در شخصیت پردازی قصص سوره کهف

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده صدیقه مهدوی کنی – فهمیه میری

اصحاب‌ كهف‌

نام نویسندهفرامرز حاج ‌منوچهری

اَصحاب كَهف

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمنصور نصیری

اَصحاب رَقيم

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلى اسدى، مرتضى اورعى