عقل گرايي زمخشري در تشبيه وكنايه در قرآن كريم

پدیدآورسيمين ولوي

نشریهپژوهش ديني

شماره نشریه28

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 751 بازدید

مقالات مشابه

اعتبارسنجی عقل تأویل‌گرا در روایات تفسیری مجاهد بن جبر

نام نشریهحدیث پژوهی

نام نویسندهفتح الله نجار زادگان, جعفر نجف‌پور

روش شناسي تفسير عقلي در سيره تفسيري امام رضا(ع)

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجتبي نوروزي, محسن نامجو

جایگاه عقل در تفسیر المیزان

نام نشریهنقد و نظر

نام نویسندهسعید روستا آزاد

بررسي مباني، روش ها و برداشت هاي تفسيري احمد مصطفي المراغي

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهمحمد علی تجری, روح الله موحدي نيا

پژوهش و نگرشی نو دربارة شش کنایة قرآن کریم

نام نشریهپژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عرب

نام نویسندهمهدی تدیّن نجف آبادی, سید علی سهراب نژاد