الگوی اخلاق حرفه‌ای در تدریس بر اساس روش حضرت خضر (ع) در قرآن کریم

پدیدآورامیرحسین بانکی پورفردزهرا محققيان

نشریهاخلاق زیستی

شماره نشریه14

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 655 بازدید

مقالات مشابه

رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهنرگس سجادیه, نیکو دیالمه, سارا طوسیان خلیل آباد

آداب شاگردی و استادی در بازخوانی آیات مرتبط با موسی(ع) و خضر(ع)

نام نشریهپژوهش­های قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمدرضا شاهرودی, مرضیه نورانی نگار

روش هاى آموزشى از منظر قرآن كريم

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهمژده عليزاده, سيدحميدرضا علوي

کاربست روش پرسش و پاسخ در تبیین عقاید (در قرآن و حدیث)

نام نشریهحدیث و اندیشه

نام نویسندهرضا برنجکار, علی عباس آبادی

روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

نام نشریهتربیت اسلامی

نام نویسندهحسن شکراللهی, محمد داودی

عناصر قصة موسی و الخضر « الشخصیة و الزمان نموذجآ »

نام نشریهبحوث فی اللغة العربیة و آدابها

نام نویسنده رضا سلیمانزاده نجفی - عظیم طهماسبی