واکاوی فنون نوین داستان‌نویسی در قصص قرآن کریم

پدیدآورمحمدرضا فریدونیسید مهرداد موسویان

نشریهمطالعات قرآنی ، شماره

شماره نشریه21

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 609 بازدید

مقالات مشابه

ينامتنيت قرآنی در شعر ايليا ابوماضی

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهقاسم مختاری, سميه ماستری فراهانی

بررسی شواهد قرآنی در زمان «وا إسلاماه» اثر علی احمد باکثیر

نام نشریهنقد ادب معاصر عربی

نام نویسنده سیداسماعیل حسینی اجداد – سیده اکرم رخشنده نیا – سهیلا گیاهبان

بازتاب موضوعی قرآن کریم در آثار مصطفی لطفی منفلوطی

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسنده مهین حاجی زاده – علی خالقی

رابطة عناصر داستاني در داستان‌هاي كوتاه قرآني

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسنده سيدسلمان موسوي تلوکلايي - عباس اشرفي

علل گرایش قرآن به قصه

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسنده نسرین سجادپور- بازنویسی: مهدی مروجی

شخصیت پردازی زن در قرآن

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسندهعلی نبی اللهی

تصویر آفرینی شخصیت ها در سوره یوسف

نام نشریهفصلنامه کتاب قیم

نام نویسنده خلیل پروینی – مرتضی زارع برمی

اسلوب هاى داستانى قرآن

نام نشریهمعرفت

نام نویسنده عباس اشرفى - معصومه حيدرى

فی مفهوم القص القرآنی و فنّیته

نام نشریهالمنهاج

نام نویسندهعبد المجید زراقط

روش شناسی قصه در قرآن

نام نشریهکتاب ماه هنر

نام نویسندهمحمد تقی ملبوبی