تحلیل ساختار زبان قرآن در چارچوب نظریه ی معاصر استعاره

پدیدآورالخاص ویسیغلامحسن اورکی

نشریهپژوهش­های ادبی– قرآنی

شماره نشریهسال 3، شماره 1

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 643 بازدید

مقالات مشابه

تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی

نام نشریهاسلام و مدیریت

نام نویسندهمحمد سعید تسلیمی, محمد علی شاه حسینی, محمد حسین نقوی

مفهوم‌‌سازی زندگی در زبان قرآن

نام نشریهزبان پژوهی

نام نویسندهابراهیم شیرین پور‏