جلوه‌های بلاغی آیات گفتگو در سوره‌ی اعراف

پدیدآورحسین مهتدی

نشریهپژوهش­های ادبی– قرآنی

شماره نشریهسال 3، شماره 1

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 669 بازدید

مقالات مشابه

شاخص‏هاى سخن گفتن در اسلام

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهسهراب مروتی, قدرت ذوالفقارى‏فر, محمدرضا شيرخانى

بررسي روش گفتمان‌كاوي و چگونگي كاربست آن در مطالعات قرآني

نام نشریهعيار پژوهش در علوم انساني

نام نویسندهمهدی مطیع, رضا شكراني, هدي صادق زادگان

آداب گفتارى حاكم بر سبك زندگى اسلامى از ديدگاه قرآن

نام نشریهمعرفت

نام نویسنده فاطمه امين پور - معصومه امين پور

مهارت خودافشایی از منظر قرآن کریم و روایات

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسنده نسیبه علمایی - مهدی مطیع

بایدها و نبایدهای گفتار از دیدگاه قرآن کریم

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده مجتبی محمدی انویق - ابوالفضل خوش منش