حجیّت روش تفسیری قرآن به قرآن با تأکید به روایات عرض در تفسیر تسنیم

پدیدآورمجید معارفمحمد امین تفضلی

نشریهپژوهش­های قرآن و حدیث

شماره نشریهسال 48، شماره 1

منبع مقاله

share 686 بازدید

مقالات مشابه

رويكرد روش شناختي به روايات تفسيري «قرآن با قرآن»

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسندهعلی راد, مسعود حسن زاده

منهج و گرایش تفسیری تسنیم

نام نشریهاسرا

نام نویسندهعلی اسلامی, محمد رضا مصطفی پور

تسنیم، سَنام معرفت قرآن

نام نشریهاسرا

نام نویسندهعلی اسلامی

قرآن کریم به‏ مثابه منبع تفسیر

نام نشریهمعارج

نام نویسندهمحسن میری

رابطه معنا‌شناسي زباني و تفسير قرآن به قرآن با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهغلام محمد شریعتی, محمد باقر سعیدی روشن

نیاز به تفسیر قرآن به قرآن، ذاتی یا عرضی

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهجعفر نکونام, زکیه جوانمردزاده

بررسی نقاط اشتراک المیزان با تسنیم در بهره‌جویی از احادیث

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهمحسن نورایی, محمد حسین صالحی شهربابکی