معناشناسی واژۀ عدل در قرآن کریم بر مبنای روش ایزوتسو

پدیدآورسید محمد هاشم پور مولامرجان غلامیراضیه بن زاده

نشریهپژوهش­های قرآن و حدیث

شماره نشریهسال 48، شماره 1

منبع مقاله

share 494 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمود حائری, صالح عادلی ساردو

خبری یا انشایی بودن اسلوب «سبحان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهوصال میمندی, علی بیانلو, سکینه حجازی