اسرائيليات و منقولات عهديني در تفسير وزير مغربي (418 ـ 370 ق) موسوم به المصابيح في تفسير القرآن

پدیدآورمنصور پهلوانمجید معارفمرتضي کريمي‌نيا

نشریهمطالعات تفسيري

شماره نشریهسال هفتم، شماره 22

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 663 بازدید

مقالات مشابه

معیارهای تشخیص روایات جعلی اسباب نزول

نام نشریهحسنا

نام نویسندهناصر عابديني

ارزيابي اسرائيليان: معضلي تفسيري

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده جين دمون مك اليف - مترجم: سيد علي آقايي

ارزش گذاری اسرائیلیات، معضلی در تفسیر

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسنده مک اولیف - مترجم: محمدتقی دیاری بیدگلی

التفسیر الرمزی: التکون و النشوء

نام نشریهالمنهاج

نام نویسندهنعمت الله الصالحی