بررسی تفسیری تکرار قصّه حضرت موسی(ع) در قرآن

پدیدآورمحمدعلی مجد فقیهیروح‌الله دهقانی

نشریهمطالعات تفسيري

شماره نشریهسال هفتم، شماره 22

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 559 بازدید

مقالات مشابه

سبک شناسی سوره ذاریات

نام نشریهذهن

نام نویسندهمرتضی سازجینی, عباس یوسفی تازه کندی, شعبان نصرتی

آداب شاگردی و استادی در بازخوانی آیات مرتبط با موسی(ع) و خضر(ع)

نام نشریهپژوهش­های قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمدرضا شاهرودی, مرضیه نورانی نگار

آسیب شناسی پژوهش کرنیلیا شاک در «مقاله موسی»

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده حسن رضایی – سیفعلی زاهدی فر – مرتضی ولی زاده