بررسی اعجاز در قرآن بر اساس علم منطق با تکیه بر احادیث

پدیدآورخسرو ظفرنوایی

نشریهسراج منیر

شماره نشریهدوره 6، شماره 18

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 571 بازدید

مقالات مشابه

ابتکار غزالی در استخراج قیاس‌های منطقی از قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهصمد عبدالهی عابد, اکبر فایدئی

بررسی نظریه خطابی درباره اعجاز تاثیری قرآن کریم

نام نشریهقبسات

نام نویسندهسید محمد حسن جواهری

کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده محمدجواد سعدی – سیدمطفی مناقب – رحمت الله عبدالله زاده – محمدهادی امین ناجی – قاسم جعفری

اعجاز در هیأت ایجاز در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی(فدک سابق)

نام نویسنده علی اوسط خان جانی - محمدرضا شعبانی ورکی

مقدمه‌ای در اعجاز معنایی قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسنده عباس مصلائی پور - سجاد محمدنام

شناسایی و تحلیل کاربرد منطق و سیستم های فازی در قرآن کریم

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسنده حسن خادمی زارع – محمدباقر فخرزاد

اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن (بررسی موردی تألیفات ادبی قرآن پژوهان در قرن دوم و سوم هجری)

نام نشریهفصلنامه لسان مبین(پژوهش ادب عرب)

نام نویسنده رضوان باغبانی – خلیل پروینی – محمدابراهیم خلیفه شوشتری – عیسی متقی زاده

آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر

نام نشریهفصلنامه کتاب قیم

نام نویسندهاسمعیل سلطانی بیرامی

اعجاز مديريتي قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن و علم

نام نویسندهامیر علی لطفی

ملامح من الإعجاز الفنی فی القرآن الکریم

نام نشریهالعقیق

نام نویسندهعبد السلام الراغب