بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره

پدیدآوراحمد رضا حیدریان شهریحمید صباحی گراغانی

نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

شماره نشریهدوره 2، شماره 1

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 527 بازدید

مقالات مشابه

بررسی تطبیقی برخی تشبیهات کتاب مزامیر با مفاهیم قرآنی

نام نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

نام نویسنده دل آرا نعمتی پیر علی - ساناز ممتحن

زبان تمثیلی در قرآن

نام نشریهکوثر معارف

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی

التقابلات الجمالیة فی الاستعارات القرآنیة

نام نشریهمجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها

نام نویسنده سیدعلی میرلوحی – سیدرضا سلیمانزاده نجفی – عبدالحسین خواجه علی

بازخوانی یک تشبیه: از متن تا بطن آیه 24 یونس

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمحمد عشایری منفرد

تشبيه در قرآن

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید محمود دشتی

تاملي در تشبيه آيه 31 سوره حج (2)

نام نویسندهکاظم برگ نیسی

تاملي در تشبيه آيه 31 سوره حج (1)

نام نویسندهکاظم برگ نیسی

تاملي در تشبيه آيه 31 سوره حج (3)

نام نویسندهکاظم برگ نیسی