کارکرد شناسی ساختار تکرار در تصویرپردازی های قرآن (مطالعه موردی داستان حضرت موسی(ع))

پدیدآوررضا امانیرخساره خدا دوستیفاطمه لاهوتی یگانه

نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

شماره نشریهدوره 2، شماره 1

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 690 بازدید

مقالات مشابه

سبک شناسی سوره ذاریات

نام نشریهذهن

نام نویسندهمرتضی سازجینی, عباس یوسفی تازه کندی, شعبان نصرتی

بررسی تفسیری تکرار قصّه حضرت موسی(ع) در قرآن

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهمحمدعلی مجد فقیهی, روح‌الله دهقانی

داستان حضرت موسی(ع) در سوره طه از منظر نشانه شناسی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسنده محمد رحیمی خویگانی – نصرالله شاملی