نگاهی تربیتی به ویژگی های پلیس مطلوب در قرآن و روایات اسلامی

پدیدآورمسلم ناظرحمید حسینی

نشریهبصیرت و تربیت اسلامی

شماره نشریهشماره 75

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 575 بازدید

مقالات مشابه

نفي مطلق انگاري امنيت در آموزه هاي اسلامي

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمحمد حسن خزاعی, رضا وطن دوست

معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهاعظم پرچم, سمیه عمادی اندانی, لاله‌زار حاتمی

حمايت از حريم خصوصي اشخاص از منظر آيات و روايات

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده سجاد شهباز قهفرخي - مصطفي مسعوديان