قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین

پدیدآورسید علی سادات فخر

نشریهپژوهشهاي قرآني

شماره نشریهشماره 75

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 750 بازدید

مقالات مشابه

كاوشي در شرح و تفسير روايات اعراب القرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهاحمد طاهري‌نيا

مخاطبه با كلام الله، ركن اصلي قرائت ترتيل

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهحسين مرادي زنجاني, حسين رحماني زاد

خاورشناسان قرائت پژوه و آثار آنان

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهحسن رضا هفتادر

تبار شناسی احادیث «ترتیل»

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهقاسم بستانی

انتخاب قرائات از دیدگاه امین الاسلام طبرسی

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهکریم پارچه‌باف دولتی

گونه شناسی منابع علوم و فنون قرائات

نام نشریهمطالعات قرائت‌ قرآن

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, محمد امینی تهرانی