تواتر قرآن و چالش های فرارو

پدیدآورنانسی ساکیمحمد کاظم شاکر

نشریهسراج منیر

شماره نشریهدوره 5، شماره 17

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 623 بازدید

مقالات مشابه

غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر, نانسی ساکی

ارزیابی روایات تقسیمات چهارگانه قرآن

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسهیلا پیروزفر, بتول احمدی, عباس اسماعیلی‌زاده