نقدی بر رویکرد طبری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیت علیه السلام در دو اثر تاریخی و تفسیری خویش

پدیدآورمرتضی فرجپور

نشریهامامت پژوهي

شماره نشریهسال سوم، شماره 9

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 664 بازدید

مقالات مشابه

چگونگی دلالت آیه 33 آل‌عمران بر برگزیدگی آل محمّد (ص)

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهمیثم خلیلی, جواد فرامرزی

بررسی فضایل اهل بیت علیهم السلام در تفسیر روح‌المعانی

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهحسین خاکپور, الهام عباسی, مهرنازگلی

تجلی صلوات در قرآن و سیره نبوی

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهکاظم قاضی‌زاده, هاشم اندیشه