تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی

پدیدآورمحمد سعید تسلیمیمحمد علی شاه حسینیمحمد حسین نقوی

نشریهاسلام و مدیریت

شماره نشریهدوره 3، شماره 5

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 730 بازدید

مقالات مشابه

نقش مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی در سازمان از نگاه قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی ربیعی, سیدمحمود حسینی امیری, ناهید ساروی مقدم