بازتاب لطافتها و ظرافتهای زبانی و ادبی قرآن در ترجمه

پدیدآور محمود شهبازی- نرگس شیرازی

نشریهپژوهش های ادبی – قرآنی

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1393/05/02

منبع مقاله

share 260 بازدید

مقالات مشابه

بررسی ترجمه پذیری دو حرف زائد «باء» و «من» در ترجمه های قرآنی

نام نشریهحسنا

نام نویسنده انسیه خزعلی – مینا جیگاره – زهرا صادقی

آشنایی زدایی در جزء سی ام قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ادبی – قرآنی

نام نویسنده قاسم مختاری- مطهره فرجی

المصطلح اللغوی فی القرآن الکریم

نام نشریهالمجمع العلمی العراقی

نام نویسندهمحی الدین توفیق

الضمیر العائد فی القرآن

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهکاظم ابراهیم کاظم