بررسی و تحلیل نظرات فقهاء درباره جواز قرائات سبع در نماز

نام نشریهمطالعات قرائت‌ قرآن

نام نویسندهمحمد فاکر میبدی, سیدمجتبی رضوی

تفسیر فقهی آیات قرعه

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمحمد فاکر میبدی, حمید مروجی طبسی

تبيين و بررسي ديدگاه علّامه طباطبائي دربارة عالم ذر در تفسير آية ميثاق

نام نشریهمعرفت کلامی

نام نویسندهمحمد فاکر میبدی, باقر رياحي‌مهر, علي اصغر حديدي

چندوچون علوم قرآن

نام نویسندهمحمد فاکر میبدی