تحلیل انتقادی آراء آلوسی در انکار براهین عقلی وجوب عصمت امام

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهعبد الهادی فقهی زاده, مجید معارف

اصول و روش‌های تفسیر قرآن در نهج‌البلاغه

نام نشریهپژوهشنامه نهج البلاغه

نام نویسندهمجید معارف, حامد شریعتی نیاسر

بررسی تطبیقی ارزش های اخلاق اجتماعی در قرآن و عهدین

نام نشریهبصیرت و تربیت اسلامی

نام نویسندهمجید معارف, عبدالرضا شایانی

زمینه های شکل گیری شایعه و راهکارهای مقابله با آن از نگاه قرآن

نام نشریهمطالعات روش شناسی دینی

نام نویسندهمجید معارف, مجتبی میرزایی, فاخره فراهانی

جايگاه اعجاز علمى قرآن در تفسير نوين

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمجید معارف

اعجاز و بلاغت در قرآن

نام نشریهکیهان فرهنگی

نام نویسندهمجید معارف