بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی

تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهجعفر نکونام, سید رضا مؤدب, سجاد محمدفام

مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهسید رضا مؤدب, سیدهادی میر محمودی