نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, محبوبه غلامی

نقش سياق در تفسير آيه اكمال

نام نشریهحسنا

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, محبوبه غلامی

آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی «مراء» از منظر قرآن و روایات

نام نشریهپژوهشن تامه معارف قرآنی

نام نویسندهمحبوبه غلامی, معصومه غلامی, محمّد‌ابراهیم روشن‌ضمیر