مفهوم شناسي واژه «نفحه» بر اساس آيه 46 سوره انبياء

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهاکرم حسین زاده, محمد شریفی

معرفی و سیر تطوّر تفاسیر واعظانه شیعه

نام نشریهشیعه پژوهی

نام نویسندهمحمد شریفی, اکرم حسین‌زاده

عواطف مثبت، آثار و راهکارهای تقویت آن در سورۀ یوسف(ع)

نام نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

نام نویسندهعلی محمد میرجلیلی, محمد شریفی, احمد صادقیان, بی‌بی رقیّه مصدّق

پیامدهای اندیشه‌های اخباریان در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحمدرضا شاهرودی, محمد شریفی