بررسي ديدگاه نابيا آبوت در مقاله «وضعيت زن در صدر اسلام» با تكيه بر آيات و روايات

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسندهزینب السادات حسینی, غلامرضا رئیسیان, زهره حبيبي

بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری- کلامی إبن-شهرآشوب با فِرق کلامی در متشابه‌القرآن

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحمد صادق حیدری, زینب السادات حسینی, سید علی اکبر ربیع نتاج