بررسي آیات استثنايي سوره هاي انعام و اسراء

نام نشریهحسنا

نام نویسندهقاسم بستانی, نصره باجی, مینا شمخی

گونه‌شناسی و روش‌شناسی روایات تفسیری امام باقر(ع)

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهقاسم بستانی, نصره باجی, سیدیوسف محفوظی

توجیه اعراب قرآن بر اساس زبان وادب عربی

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسندهقاسم بستانی, نصره باجی