تحلیل آیات مربوط به جامعیّت قرآن مجید

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهقاسم فائز, عماد صادقی, ابوالفضل نوروزی

شگردهاي فتنه گران از منظر قرآن و روايات

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمحمد جواد سلمانپور, عماد صادقی, جاسم دريس

علل و عوامل انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و روایات

نام نشریهپژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده

نام نویسندهعماد صادقی, سهراب مروتی, فرحناز وحیدنیا, امیر فتاحی

بررسی فضای نزول سورة عادیات (با تأکید بر مکّی یا مدنی بودن سوره)

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهقاسم فائز, عماد صادقی, ابوذر خیراندیش