کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه‌های حضرت زهرا(س)

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, بي‌بي‌سادات رضي بهابادي, فرشته معتمد

آموزه‌هاي خاص عهد عتيق در موضوع نبوت در مقايسه با قرآن

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسندهشيرين رجب‌زاده, بي‌بي‌سادات رضي بهابادي