حجت‌الاسلام یوسفی‌مقدم تبیین کرد؛

روزه‌داری به سبک خواص را چگونه تجربه کنیم / شروط ۶ گانه

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ضمن بیان نکات مربوط به آداب روزه‌داری صحیح در شریعت اسلام، به تشریح شرایط شش گانه ورود از روزه‌داری‌ عوامانه به روزه‌داری خواص

۱۴۰۰/۰۲/۱۸
 • تفسیری بر آیات منتخب قرآن (۲۲)
  ایمان بدون عمل سودی به حال انسان ندارد

  سیدجعفر صادقی فدکی عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به با استناد به آیه ۲۳ سوره شوری به بررسی نکات تفسیری این آیه پرداخت که در ادامه این مطلب مشاهده می۱۴۰۰/۰۲/۱۸

 • تفسیری بر آیات منتخب قرآن (۲۱)
  استقامت میوه درخت ایمان است

  علی اکبر مومنی پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به بررسی نکات تفسیری آیاتی از جزء ۲۴ قرآن کریم پرداخت که در ادامه این مطلب مشاهده می کنید.‌۱۴۰۰/۰۲/۱۷

 • تفسیری بر آیات منتخب قرآن (۲۰)
  اخلاص شرط اساسی ایمان مطلوب است

  سعید بهمنی عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم به بررسی نکات تفسیری آیاتی از جزء ۲۳ قرآن کریم پرداخت که در ادامه این مطلب مشاهده می کنید.‌۱۴۰۰/۰۲/۱۷

 • کتب ۱۴۶
 • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
 • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
 • تفسیرهای قرآنی ۲۱
 • ترجمه های قرآنی ۳۲
 • فرهنگ نامه‌ها ۴
 • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
 • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
 • دائره‌المعارف ها ۵
 • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳