پنجمین نشست از مجموعه نشستهای نظام سازی قرآنی برگزار شد

پنجمین نشست از مجموعه نشستهای نظام سازی قرآنی باموضوع روابط ارزشهای اخلاقی در نظام اخلاقی قرآن با همکاری پژوهکشده فرهنگ و معارف قرآن و موسسه علمی فرهنگی رویش روز شنبه یکم دیماه در محل پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام دکتر سید علی اکبر حسینی به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام عالم زاده نوری و حجت الاسلام دکتر حبیبی به عنوان ناقدین این نشست حضور داشتند. دکتر سید علی سادات فخر نیز به عنوان دبیر علمی در نشست شرکت داشتند.

نوزدهمین مصاحبه از سری مصاحبه های طرح ملی نظام سازی قرآنی برگزار شد

نوزدهمین مصاحبه از سری مصاحبه های طرح ملی نظام سازی قرآنی با حضور حجت الاسلام و المسلمین سعید بهمنی در موضوع «نظام سازی در اندیشه ی مرحوم استاد علی صفایی» توسط پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و با همکاری موسسه علمی فرهنگی رویش اندیشه و معرفت برگزار شد. این مصاحبه با حضور دکتر امیر حسن شیعی و دکتر علی سادات به عنوان مصاحبه کننده در تاریخ 20 آبان 1397 و در محل پژوهشکده فرهنگ و معارف برگزار شد.

شانزدهمین مصاحبه از مجموعه مصاحبه های طرح ملی نظام سازی قرآنی برگزار شد

شانزدهمین مصاحبه از مجموعه مصاحبه های طرح ملی نظام سازی قرآنی با حضور آقای مهدی نصیری در تاریخ 9/7/97 توسط پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم با همکاری موسسه علمی فرهنگی رویش اندیشه و معرفت برگزار شد. در این مصاحبه حجت الاسلام آقای دکتر یوسفی مقدم و حجت الاسلام آقای سعید بهمنی به عنوان مصاحبه کننده حضور داشتند. این مصاحبه در محل پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار شد.

چهارمین نشست از مجموعه نشستهای علمی طرح ملی نظام سازی قرآنی برگزار شد

چهارمین نشست از مجموعه نشستهای علمی نطرح ملی نظام سازی قرآنی توسط پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و با همکاری موسسه علمی فرهنگی رویش اندیشه و معرفت در 23 مهر 97 با موضوع نظام سازی از نگاه تفسیری مقام معظم رهبری برگزار گردید.در این نشست دکتر محمد عینی زاده به عنوان ارئه دهنده نشست، حجت الاسلام و المسلمین دکتر وزیری فرد و حجت الاسلام والمسلمین سعید بهمنی به عنوان ناقدین نشست و دکتر علی سادات به عنوان دبیر علمی نشست حضور داشتند. این نشست در محل پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار گردید.

هفدهمین مصاحبه از مجموعه مصاحبه های طرح ملی نظام سازی قرآنی برگزار شد

هفدهمین مصاحبه از مجموعه مصاحبه های طرح ملی نظام سازی قرآنی از سوی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم با همکاری موسسه علمی فرهنگی رویش در تاریخ 12/7/97 برگزار شد. این مصاحبه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد به عنوان مصاحبه شونده، حجت الاسلام والمسلمین دکتر یوسفی مقدم و دکتر علی سادات به عنوان مصاحبه کننده در محل پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم برگزار گردید.

یازدهمین سری از مجموعه مصاحبه های طرح ملی نظام سازی قرآنی در موضوع نظام اخلاقی قرآن برگزار شد

این مصاحبه با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد عالم زاده ی نوری در محل پژوهشکده‌ی فرهنگ و معارف قرآن صورت پذیرفت. در این مصاحبه حجج الاسلام و المسلمین آقایان یوسفی مقدم ، حسینی و مازنی به عنوان مصاحبه کننده حضور داشتند.
در ابتدای این مصاحبه حجت الاسلام یوسفی مقدم ریاست پژهشکده‌ی فرهنگ و معارف قرآن و دبیر علمی طرح نظام سازی قرآنی با بیان خلاصه ای از روند سپری شده این طرح بر ضرورت انجام آن تاکید کرده و نیازمندی کشور به این بحث را بیان داشتند.

سومین نشست از مجموعه نشستهای تخصصی نظام سازی قرآنی با موضوع شاکله‌ی نظام اجتماعی قرآن برگزار شد

 

سومین نشست از مجموعه نشستهای تخصصی نظام سازی قرآنی با موضوع شاکله­ی نظام اجتماعی قرآن با همکاری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و موسسه علمی فرهنگی رویش اندیشه و معرفت در محل پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن خیری به عنوان ارائه دهنده نشست، حجت الاسلام و المسلمین دکتر کریم خانمحمدی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین اژدری زاده به عنوان ناقدین نشست و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد صادق یوسفی مقدم به عنوان دبیر علمی نشست حضور داشتند.

مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر فاضل حسامی

سیزدهمین مصاحبه از مجموعه مصاحبه های طرح ملی نظام سازی قرآنی با موضوع نظام اجتماعی قرآن با همکاری پژوهشکده­ی فرهنگ و معارف قرآن و موسسه علمی فرهنگی رویش اندیشه و معرفت در محل پژوهشکده فرهنگ و معارف در تاریخ 6 شهریور برگزار شد. این مصاحبه با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر فاضل حسامی به عنوان مصاحبه شونده و حجت الاسلام و المسلمین دکتر یوسفی مقدم و دکتر شیعی به عنوان مصاحبه کننده در این مصاحبه حضور داشتند.

مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد نوروزی

پژوهشکده ی فرهنگ و معارف قرآن با همکاری موسسه علمی فرهنگی رویش اندیشه و معرفت دوازدهمین مصاحبه از سری مصاحبه های طرح ملی نظام سازی قرآنی را با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد نوروزی و با موضوع نظام سیاسی قرآن برگزار کرد.

این مصاحبه با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر یوسفی مقدم دبیر علمی طرح، و حجت الاسلام و المسلمین دکتر نصرتی عضو گروه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مورخه 23/ 5/ 97 و در محل پژوهشکده فرهنگ و معارف برگزار شد.

مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر نصر الله آقاجانی

پژوهشکده ی فرهنگ و معارف قرآن با همکاری موسسه علمی-فرهنگی رویش  دهمین سری از مصاحبه های طرح نظام سازی قرآنی را با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر نصر الله آقاجانی برگزار کرد.