share
1398/08/26
به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)
نشست علمی «تربیت از دیدگاه قرآن» برگزار شد

مدیر مرکز تخصصی مشاوره امام خمینی(ره) در نشست علمی «تربیت از دیدگاه قرآن» بیان قصص قرآنی را راهبردی برای تعلیم و تربیت عنوان کرد و گفت: طلاب با درک معارف و مفاهیم قصه های قرآن می‌توانند از قصه به صورت کاربردی در رشته‌های تخصصی مورد نظر خود استفاده کنند.


به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسامی، حجت االسلام والمسلمین حسینخانی در این نشست علمی که به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد، با بیان این که مباحث مختلف تربیتی در قرآن کریم مطر ح شده است، اظهار داشت: یکی از روشهای تربیتی که در این نشست ارائه می‌شود، بیان قصه در تعلیم و تربیت به عنوان یک روش اصلی است.

وی با اشاره به مبانی، اصول، روشها، مراحل، عوامل و مباحث مختلف تربیتی در قرآن کریم گفت: مباحث مختلف تربیتی در قرآن کریم مطر ح شده است؛ اما یکی از روشهای تربیتی که در این نشست ارائه می‌شود، بیان قصه در تعلیم و تربیت به عنوان یک روش اصلی است.

مدیر مرکز تخصصی مشاوره امام خمینی(ره) بیان قصه را با نقل تاریخ متفاوت دانست و تصریح کرد: قصه صرف نقل تاریخ نیست، بلکه یک روش تربیتی خلاق و جذاب است و مخاطبان به ویژه طلاب گرامی با درک معارف و مفاهیم قصه‌های قرآن می‌توانند از قصه به صورت کاربردی در رشته‌های تخصصی مورد نظر خود استفاده کنند.

وی به تبیین قصه حضرت موسی(ع) در سوره قصص پرداخت و گفت: یکی از روش‌های موفق در تعلیم و تربیت، تغییر موقعیت است و حضرت موسی(ع) بعد از مواجهه با فرعونیان از کشور مصر به شهر مدین رفت که از این مهاجرت میتوان به تغییر موقعیت تعبیر کرد.

حجت السلام والمسلمین حسینخانی به آموزه‌ها و عبرت‌های سوره قصص اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند در این قصه از تکلیف‌گرایی و عمل مخلصانه حضرت موسی(ع)، عفت و حیای دختران حضرت شعیب(ع)، مدیریت و تدبیر حکیمانه حضرت شعیب(ع) به نیکی یاد کرده است.

وی گفت: هنگامی که حضرت موسی(ع) با مردمی مواجه شدند که حقوق دیگران را رعایت نمی‌کنند، مخلصانه به تکلیف و وظیفه خودشان عمل کردند و بی‌تفاوت نبودند.

مدیر مرکز تخصصی مشاوره امام خمینی(ره) رابطه عاطفی و پیامبرگونه حضرت شعیب(ع) با دخترانشان را آموزنده خواند و تصریح کرد: دختران حضرت شعیب(ع) با عفت و حیایی که داشتند، دو شاخصه قوی و امین بودن حضرت موسی(ع) را به پدرشان متذکر شدند که در حال حاضر، از آن به تخصص و تعهد تعبیر می‌شود. وی خاطرنشان کرد: خداوند در این قصه به نیازهایی که یک جوان در زندگی دارد از مسکن، ازدواج، کارآموزی و شغلی که برای خانواده و جامعه‌اش مفید باشد، اشاره فرموده است؛ بنابراین، پیشنهاد پدر دختر به داماد و حمایت کردن از جوانان برای رسیدن به اهدافشان بسیار پسندیده است.