تفسیر شناسی (مبانی، منابع، قواعد، روشها و گرایشها)

تفسیر شناسی (مبانی، منابع، قواعد، روشها و گرایشها)

پدیدآورسید محمود طیب حسینی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0


اثر حاضر تألیف گروهی از استادان برجسته حوزوی و دانشگاهی و حاصل سال ها تجربه، تدریس و تحقیق در زمینه تفسیر پژوهشی است که در دسترس طلاب، دانشجویان و علاقه مندان به مطالعات قرآنی قرار می گیرد. این مجموعه در قالب مقالات دایرة المعارفی و به صورت جامع و مستند به منابع اصیل و معتر تدوین شده است.