پرسمان قرآنی پیامبر اعظم(ص)

پرسمان قرآنی پیامبر اعظم(ص)

پدیدآورغلام رضا حیدری ابهری(نویسنده)

ناشرنشر جمال

زبانفارسی

پرسمان قرآني «پيامبر اعظم» تلاش كوچكي در دفاع از مقام معنوي رسول خدا(ص) و دفع شبهاتي است كه هر از گاهي چند حتي در مجامع فكري و فرهنگي رخ مي‌نماياند.

اين كتاب در پنج بخش با عناويني چون: «ويژگي‌هاي پيامبر(ص)»، «اختصاصات پيامبر(ص)»، «مقامات پيامبر(ص)»، «مباحث تاريخي» و «پرسش‌هاي پراكنده» تدوين گرديده است.

همچنين، از ويژگي‌هاي اين مجموعه مي‌توان به نوع پرسش‌هاي مطرح شده كه از رايج‌ترين و مهم‌ترين پرسش‌هاي آن موضوع است و همچنين برخورداري پاسخ‌ها از استحكام علمي و پشت سر گذاشتن مراحل گوناگون تحقيق و نيز استناد دقيق اشاره كرد.

 
صفحه از 256