نقد شبهات مستشرقان درباره تناسب آيات قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهمحمد حسن زماني - علي قانعي اردكاني

سنت پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) از منظر مستشرقان

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده مجید حیدری فر – عبدالله غلامی – محمدعلی حجتی

بررسی مقاله «صوم» از دائرة المعارف اسلام

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده سی. سی. برگ – سیدمحمد موسوی مقدم – محمود ذوقی

بررسی مقاله «ارث» در دایرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده دیوید پاوئرز – محمد فاکر میبدی

بررسی دیدگاه بلاشر و گلدزیهر پیرامون نگارش قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده سیدعلی اکبر ربیع نتاج – محمدصادق حیدری

سنت پژوهي مستشرقان

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده مجيد حيدري فر - محمدعلي حجتي

بررسی اقتباس قرآن از تورات

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده علی نصیری - محمدحسین مدبر

بررسي مقاله« محمد (ص)»

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده مجيد معارف - سميه سادات اعتصامي

بررسی تقدیر در دایرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده ساباین اشتمیتث - مترجم: مینا صفایی نیک - ناقد: راضیه حسینی

چالش های آغازین تاریخ قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده دایانا استیجر والد - اعظم پویازاده - معصومه آگاهی

بررسی ازدواج موقت در دایره المعارف لیدن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده محمدمهدی کریمی نیا - مترجم: شهلا حایری

بررسی مقاله «الرقیم والرقود»

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده جیمز ای. بلمی - محمدجواد اسکندرلو - محمدمقداد امیری

بررسی مقاله خانواده پیامبر(ص) از دایره المعارف قرآن لیدن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده علی آسانی - مجيد معارف - سميه سادات اعتصامي

بررسي مقاله «اصحاب پيامبر(ص)»

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده حسين علوي مهر - حسين تقي پور