گفت وگوهاي توحيدي خداوند با پيامبران

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی(آفاق دین)

نام نویسنده حميدرضا بصيري - ناديا تبريز

افساد و مفسدان في الارض از منظر قرآن كريم

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی(آفاق دین)

نام نویسنده عنايت الله شريفي - سعيد محجوب

«شفاعت» در اسلام

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی(آفاق دین)

نام نویسندهمحمد صدقی الانق

راهكارهاي جلوگيري از انحرافات جنسي از ديدگاه قرآن و روايات

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی(آفاق دین)

نام نویسنده جمال فرزندوحي - سيدمحمد موسوي - امير فتاحي

راهبرد «صبر» در تبليغ و رسالت حضرت محمد(ص)

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی(آفاق دین)

نام نویسنده نبي الله صدري فر - سيد محمدحسن موسوي فخر

بررسي دعا از منظر كلام خدا

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی(آفاق دین)

نام نویسندهامیر حمزه سالارزایی