الآيات القرآنية في شعر ابن رومي

پدیدآورمحمد شفیعی

نشریهآفاق الحضارة الاسلامیة

تاریخ انتشار1388/02/23

منبع مقاله

share 294 بازدید

مقالات مشابه

توجیه اعراب قرآن بر اساس زبان وادب عربی

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسندهقاسم بستانی, نصره باجی

بازتاب موضوعی قرآن کریم در آثار مصطفی لطفی منفلوطی

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسنده مهین حاجی زاده – علی خالقی

تأثیر قرآن بر لغت و زبان عربی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهعلی محمد میر جلیلی

تأثیر قرآن بر زبان عربی

نام نشریهمجله کیهان اندیشه

نام نویسندهسید حسین سیدی

قرآن و زبان عرب (بخش اول)

نام نشریهوقف میراث جاویدان

نام نویسندهسید مرتضی آیت الله زاده شیرازی

قرآن و زبان عرب (بخش دوم)

نام نشریهوقف میراث جاویدان

نام نویسندهسید مرتضی آیت الله زاده شیرازی