نقدي بر سخنان ذهبي در معرفي مفسران نخستين و تفسير شيعه

پدیدآورعلی اکبر بابایی

نشریهقرآن شناخت

تاریخ انتشار1388/02/23

منبع مقاله

share 58 بازدید

مقالات مشابه

معرفی و سیر تطوّر تفاسیر واعظانه شیعه

نام نشریهشیعه پژوهی

نام نویسندهمحمد شریفی, اکرم حسین‌زاده

قرآن ناطق و قرآن صامت

نام نشریهامامت پژوهی

نام نویسنده محمود ایوب - سید محمد هادی گرامی - محمد قندهاری

كتاب ارغوانى نگاهى به جايگاه ايرانيان در علم قرائت، تفسير و حديث

نام نشریهمعرفت

نام نویسنده مهدى ياراحمدى - محمدزمان خدايى

ترجمه مدخل «تفسیر» از دایرة المعارف اسلام «پاره نخت»

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده امین خولی – ترجمه: سمانه مرادپور – بازنگری و ویرایش: علی علی محمدی

نگرشی بر تفسیر و روش آن در عصر صحابه

نام نشریهفروغ وحدت

نام نویسندهحامد جمالی

تفسیر قرآن در دوره کلاسیک و ادوار میانه

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده کلود ژیلیو – ترجمه و نقد: سید محمد موسوی مقدم

منابع و ابزارهاى تفسير

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهغلام علی عزیزی کیا