اَسْوَد‌بن‌خَلَف عبد يَغوث

پدیدآورمحمد خراسانی

نشریهدائرة المعارف قرآن

شماره نشریهجلد 3

تاریخ انتشار1388/01/31

منبع مقاله

share 1605 بازدید

اَسْوَد‌بن‌خَلَف عبد يَغوث

وى اهل مكّه و قريشى است.[1] برخى او را از تيره بنى‌زهره، و ابن‌عبدالبر وى را جُمَحىّ مى‌داند[2]; ولى ابن‌اثير، هر دو نظر را مخدوش دانسته است.[3] اسود از كسانى است كه در روز فتح مكّه مسلمان شد.[4] روايتى از او درباره چگونگى بيعت مسلمانان با پيامبر(صلى الله عليه وآله)در آن روز نقل شده است.[5] فرزندش محمد تنها كسى است كه از او روايت كرده است.[6]
بر اساس روايتى كه طبرى[7]، واحدى[8]، و ابوالفتوح رازى[9] نقل كرده‌اند او يكى از 4 نفرى است كه با زن پدر خود ازدواج* كرده بود و آيه «ولا‌تَنكِحوا ما نَكَحَ ءاباؤُكُم مِنَ النِّساء...» (نساء/4،22) در اين باره نازل شد و آنان را از ازدواج با همسران پدرانشان نهى كرد.

منابع

اسباب النزول، واحدى; الاستيعاب فى معرفة الاصحاب; اسدالغابة فى معرفة الصحابه; التاريخ الكبير; جامع البيان عن تأويل آى القرآن; الجرح والتعديل; روض الجنان و روح الجنان; كتاب الثقات.
محمد خراسانى



[1]. التاريخ الكبير، ج‌1، ص‌444.
[2]. الاستيعاب، ج‌1، ص‌181.
[3]. اسدالغابه، ج‌1، ص‌227.
[4]. الاستيعاب، ج1، ص181; اسدالغابه، ج1، ص‌227.
[5]. التاريخ‌الكبير، ج1،ص444; اسدالغابه، ج1،ص227.
[6]. الجرح والتعديل، ج2، ص291; الثقات، ج‌3، ص‌9.
[7]. جامع البيان، مج‌3، ج‌4، ص‌421.
[8]. اسباب النزول، ص‌123.
[9]. روض الجنان، ج‌5، ص‌300.

مقالات مشابه

بررسي تحليل علامه طباطبايي از بازخواست هارون(ع) توسط موسي(ع)

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسنده حميد نادري قهفرخي - عبدالکريم بهجت‌پور

جبرئيل

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهاحمد جمالی

ثعلبة بن وديعه انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید احمد سادات

جباربن صخر انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمنصور داداش نژاد

ثابت بن قيس بن شماس

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی محمدی یدک

جلاس بن سويد انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسنده رسول قليچ و بخش تاريخ و اعلام

جعفر بن ابى طالب

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهحميد حاج امينى - ستار عودی

ثعلبة بن غنمه انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد حسن درایتی

جالوت

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد نظری