ابومُعَمَّر فِهْرى

پدیدآورسید حسن فاطمی

نشریهدائرة المعارف قرآن

شماره نشریهجلد 2

تاریخ انتشار1388/01/30

منبع مقاله

share 1191 بازدید

ابومُعَمَّر فِهْرى: جَميلُ‌بن مُعَمَّر (اُسيد[15])بن حبيب بن عبدالله الفهرى[16]

او شخصى هوش‌مند، صاحب نظر و پرحافظه بود; ازاين‌رو مردم مى‌پنداشتند كه دو قلب دارد و وى را ذوالقلبين مى‌خواندند. خود نيز باور داشت[17] و مى‌گفت: در سينه‌ام دو قلب است كه با آن دو، بيش از آن‌چه محمد با قلب خويش مى‌انديشد، مى‌انديشم.[18]
در جنگ بدر* پس از شكست مشركان، او نيز در‌حالى‌كه كفشى به پا و كفشى در دست داشت، مى‌گريخت. به او گفتند: اى ابومعمر! چرا اين‌گونه گريزانى؟! پاسخ داد: متوجه نشدم چه‌مى‌كنم; پنداشتم هر دو را به پا كرده‌ام. گفتند: اگر با دو دل دريافت مى‌كردى، اين حالت بر تو پوشيده نمى‌ماند. با اين واقعه، پندار مردم بر طرف شد و دريافتند كه او فقط يك قلب دارد.[19]
برخى از مفسران، شأن نزول بخشى از آيه 4 احزاب/33: «ما جَعَلَ اللّهُ لِرَجُل مِن قَلبَينِ فى جَوفِهِ» را ابومعمّر دانسته‌اند[20] كه خداوند در آن آيه، وجود دو قلب در درون انسان را نفى كرده‌است.
بعضى ابومعمر را از صحابه* دانسته‌اند;[21] بيش از آن‌چه بيان شد، اطلاعى از او در دست نيست.

منابع

الاصابة فى تمييز الصحابه; جمهرة انساب العرب; روض‌الجنان و روح‌الجنان; كشف الاسرار و عدة‌الابرار; مجمع‌البيان فى تفسير القرآن.
سيد حسن فاطمى[15]. الإصابه، ج‌1، ص‌604.
[16]. روض الجنان، ج‌15، ص‌343.
[17]. همان.
[18]. كشف‌الاسرار، ج8، ص‌4.
[19]. مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌526.
[20]. كشف‌الاسرار، ج8، ص4; روض‌الجنان، ج15، ص343، مجمع‌البيان، ج7، ص526.
[21]. جمهرة انساب العرب، ص‌161.

مقالات مشابه

بررسي تحليل علامه طباطبايي از بازخواست هارون(ع) توسط موسي(ع)

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسنده حميد نادري قهفرخي - عبدالکريم بهجت‌پور

جبرئيل

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهاحمد جمالی

ثعلبة بن وديعه انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید احمد سادات

جباربن صخر انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمنصور داداش نژاد

ثابت بن قيس بن شماس

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی محمدی یدک

جلاس بن سويد انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسنده رسول قليچ و بخش تاريخ و اعلام

جعفر بن ابى طالب

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهحميد حاج امينى - ستار عودی

ثعلبة بن غنمه انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد حسن درایتی

جالوت

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد نظری