ابومِرثَد

پدیدآورمحمد خراسانی

نشریهدائرة المعارف قرآن

شماره نشریهجلد 2

تاریخ انتشار1388/01/30

منبع مقاله

share 1374 بازدید

ابومِرثَد: كَنّازُ(ايمن)[1] بن‌حُصَين بن‌يَربوع بن طَريف[2] حليفوهم‌سال حمزة‌بن عبدالمطلب[3]

او را از نخستين مهاجران به مدينه و از بزرگان صحابه* شمرده‌اند.[4] پيامبر(صلى الله عليه وآله) در پيمان مؤاخات، او را برادر عبادة*بن صامت كرد.[5] در نخستين سريّه (سال اوّل هجرت به فرمان‌دهى حمزه) يكى از 15 مهاجر شركت‌كننده بود[6] كه به نقلى، پرچم آن را در دست داشت.[7] در جنگ بدر* با فرزندش مرثد حضور يافت[8] و گويا تنها پدر و پسرى هستند كه هر دو، عنوان «بدرى» دارند.[9] ابومرثد در غزوه احد،* خندق* و ديگر غزوات نيز حاضر بود. فرزندش مرثد در سريّه «رجيع» (چهارم هجرت) كه خود فرمانده آن بود، به شهادت رسيد.[10] وى از‌جمله راويان حديث پيامبر(صلى الله عليه وآله)است[11] و در زمان خلافت ابوبكر[12] يا عثمان[13] در مدينه، درگذشت.

ابومرثد در شأن نزول:

از مقاتل نقل است[14] كه آيه‌221 بقره/2 درباره ابومرثد نازل شده كه در مأموريتى به مكه، زن زيباى مشركى از او خواست تا وى را به همسرى برگزيند; ولى چون حكم آن را از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) پرسيد، وحى آمد: «و‌لاتَنكِحُوا المُشرِكـتِ حَتّى يُؤمِنَّ و لاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَيرٌ مِن مُشرِكَة و لَو اَعجَبَتكُم‌...‌;= با زنان‌مشرك تا ايمان نياورده‌اند، ازدواج* نكنيد. [ازدواج با] كنيزانِ مؤمن، از [ازدواج با] زن آزاد بت‌پرست بهتر است; هرچند [زيبايى يا ثروت يا موقعيت او] شما را به شگفتى آورد‌...».

منابع

اسباب النزول، واحدى; اسدالغابة فى معرفة‌الصحابه; الاصابة فى تمييز الصحابه; البداية والنهايه; تهذيب الكمال فى اسماء‌الرجال; جمهرة انساب‌العرب; الدر‌المنثور فى التفسير بالمأثور; روض‌الجنان و روح‌الجنان; الطبقات الكبرى; المغازى.
محمد خراسانى[1]. الاصابه، ج7، ص‌305.
[2]. همان.
[3]. الطبقات، ج‌3، ص‌34.
[4]. اسدالغابه، ج‌4، ص‌472.
[5]. الطبقات، ج‌3، ص‌34.
[6]. المغازى، ج‌1، ص‌9; الطبقات، ج2، ص‌3‌ـ‌4.
[7]. الطبقات، ج‌2، ص‌3‌ـ‌4.
[8]. المغازى، ج‌1، ص‌153; الطبقات، ج‌3، ص‌3‌ـ‌4; اسدالغابه، ج‌4،ص‌472.
[9]. البداية والنهايه، ج‌6، ص‌266; تهذيب الكمال، ج‌24، ص‌224.
[10]. الطبقات، ج3، ص35.
[11]. اسدالغابه، ج‌4، ص‌472; الاصابه، ج‌7، ص‌305.
[12]. الطبقات، ج‌3، ص‌35.
[13]. جمهرة انساب العرب، ص‌247.

مقالات مشابه

بررسي تحليل علامه طباطبايي از بازخواست هارون(ع) توسط موسي(ع)

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسنده حميد نادري قهفرخي - عبدالکريم بهجت‌پور

جبرئيل

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهاحمد جمالی

ثعلبة بن وديعه انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید احمد سادات

جباربن صخر انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمنصور داداش نژاد

ثابت بن قيس بن شماس

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی محمدی یدک

جلاس بن سويد انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسنده رسول قليچ و بخش تاريخ و اعلام

جعفر بن ابى طالب

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهحميد حاج امينى - ستار عودی

ثعلبة بن غنمه انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد حسن درایتی

جالوت

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد نظری