ابوالجواظ

پدیدآورسید محمود دشتی

نشریهدائرة المعارف قرآن

شماره نشریهجلد 1

تاریخ انتشار1388/01/30

منبع مقاله

share 1408 بازدید

ابوالجواظ: ازمنافقان و معترضان به پيامبر(صلى الله عليه وآله)

در نقلى از كلبى در ذيل آيه 58 توبه /9 از اين شخص كه يكى از منافقان صدر اسلام بوده، يادشده‌است.وى‌مى‌گويد:هنگامى‌كه‌رسول‌خدا(صلى الله عليه وآله)زكاتِ جمع‌آورى شده را ميان مسلمانان تقسيم مى‌كرد، ابوالجواظ (ابن‌الجواظ[47]) پيامبر را به تقسيم ناعادلانه زكات* متّهم كرد. پيامبر در واكنش به اين اتّهام فرمود: احذروا هذا و أصحابه إنّه منافق = از ابوالجواظ و يارانش برحذر باشيد كه او منافق است؛ آن‌گاه آيه 58 توبه/9 درباره‌اش نازل شد:[48]«وَ مِنهُم مَن يَلمِزُكَ فِى الصَّدَقـتِ فَإن أُعطوا مِنها رَضُوا وَ إن لَم‌يُعطَوا مِنها إذا هُم يَسخَطونَ = و برخى از آنان در [تقسيم]زكات بر تو خرده مى‌گيرند؛ پس اگر از آن [اموال]به ايشان داده شود، خشنود مى‌شوند و اگر از آن به ايشان داده نشود،ناگاه‌به خشم مى‌آيند». جز اين نقل، در هيچ منبع تاريخى و رجالى از وى سخنى به ميان نيامده است.

منابع:

التفسير الكبير؛ روح‌المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ مجمع‌البيان فى تفسير القرآن.
سيد محمود دشتى[47] مجمع‌البيان، ج‌5‌، ص‌63‌.
[48] التفسير الكبير، ج‌16، ص‌97؛ روح‌المعانى، مج‌6‌، ج‌10، ص‌173.

مقالات مشابه

بررسي تحليل علامه طباطبايي از بازخواست هارون(ع) توسط موسي(ع)

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسنده حميد نادري قهفرخي - عبدالکريم بهجت‌پور

جبرئيل

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهاحمد جمالی

ثعلبة بن وديعه انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید احمد سادات

جباربن صخر انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمنصور داداش نژاد

ثابت بن قيس بن شماس

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی محمدی یدک

جلاس بن سويد انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسنده رسول قليچ و بخش تاريخ و اعلام

جعفر بن ابى طالب

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهحميد حاج امينى - ستار عودی

ثعلبة بن غنمه انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد حسن درایتی

جالوت

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد نظری