معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

پدیدآورحمید رضا فهیمی تبارمهدی آذری فرد

نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

شماره نشریه4

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات17

منبع مقاله

share 3194 بازدید

مقالات مشابه

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمود حائری, صالح عادلی ساردو

خبری یا انشایی بودن اسلوب «سبحان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهوصال میمندی, علی بیانلو, سکینه حجازی