لمحه عن الكسائي و خصائصه القرائيه

پدیدآورعلي رضا آزادمرتضی ایروانی نجفیعلی اسدی

نشریهعلوم قرآن و حدیث

شماره نشریه96

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات19

منبع مقاله

share 1584 بازدید

مقالات مشابه

جایگاه روایت شعبه از عاصم نزد مفسرین امامیه

نام نشریهمطالعات قرائت‌ قرآن

نام نویسندهاحمد عابدی, داود ترابی میبدی

بررسی و تحلیل نظرات فقهاء درباره جواز قرائات سبع در نماز

نام نشریهمطالعات قرائت‌ قرآن

نام نویسندهمحمد فاکر میبدی, سیدمجتبی رضوی

بررسی سند قرائت حفص از عاصم

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد صادق یوسفی مقدم, فریده پیشوایی

ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهحامد شریفی نسب, سیدمحمد باقر حجتی, امید قربانخانی

قرائت نگاری در مغرب دوره مرینی در سده هشتم

نام نشریهلسان صدق

نام نویسندهیونس فرهمند, قدریه تاج بخش

بررسی روش قرائت البزی و قنبل در دو سوره نساء و مائده

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده مهدی ممتحن – اختر سلطانی

کاستی های هرمنوتیک در ساحت تفسیر ولایی

نام نشریهمجله کیهان فرهنگی

نام نویسندهاسماعیل منصوری لاریجانی